mojeaukcje.eu portal z ogłoszeniami
strona główna
Dodaj stronę
Jak to działa
Kategorie
Statystyki
Regulamin
Kontakt

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu business-24.pl

Polityka Prywatności serwisubusiness-24.pl” (dalej jako Serwis) określa działania i ich cele względem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu przez jego Właściciela. Zasady zamieszczone w niniejszym dokumencie czynią zadość wymaganiom przepisom polskiego prawa, w szczególności Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.), jest Właściciel Serwisu.

Każdy korzystający z Serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu i Polityką Prywatności.

Polityka serwisu dotycząca gromadzenia danych osobowych.

Z Serwisu korzystają zarówno osoby przeglądające zawartość katalogu, które nie rejestrują się ani nie podają żadnych danych, w tym danych osobowych oraz Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy w procesie rejestracji dodają reprezentowane przez siebie strony internetowe wraz z opisem, słowami kluczowymi i innymi danymi (też danymi osobowymi) niezbędnymi do weryfikacji prawidłowości danych. Polityka prywatności Serwisu w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych osobowych dotyczy wyłącznie zarejestrowanych Użytkowników.

Podany przez Użytkownika podczas dodawania adresu strony internetowej adres e-mail jest adresem kontaktowym w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Właściciela Serwisu. W związku z powyższym Właściciel Serwisu przechowuje adresy e-mail, numery telefonów itp. związane tylko z skatalogowanymi adresami stron internetowych. Właściciel Serwisu przechowuje również adresy e-mail, za pomocą których wielokrotnie naruszono Regulamin serwisu, aby uniemożliwić im dalszych naruszeń w przyszłości.

Serwis nie udostępnia danych osobowych, osobom trzecim lub firmom. Jednak należy mieć na uwadze, że podane w treści opisu strony dane (numery telefonów, adresy e-mail itp.) mogą zostać "zapamiętane" przez inne osoby lub firmy w okresie, w którym opis strony jest widoczny w Serwisie, w celu późniejszego ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem. Za takie działanie osób trzecich Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności. Za dane umieszczone w treści opisu strony odpowiadają wyłącznie Użytkownicy. W związku z tym biorą na siebie ryzyko upublicznienia danych osobowych, w tym danych dotyczących adresu i numeru telefonu.

Niepożądane treści

W prowadzonym przez Serwis katalogu stron zabronione jest publikowanie treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym lub dobrymi obyczajami (uważane powszechnie za nieetyczne czy obelżywe). Treści przeznaczone dla osób pełnoletnich muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem przez Użytkowników zarządzających dodanymi stronami. Pomimo, iż odpowiedzialność z tytułu prezentowania, zamieszczania takich treści na stronach skatalogowanych w Serwisie spoczywa na podmiotach, które je dodały Właściciel Serwisu poprzez proces weryfikacji opisów i stron dąży do eliminowania z Serwisu adresów internetowych naruszających powyższe zasady.

Pliki cookies, sygnalizatory WWW, reklamy zewnętrznych dostawców.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość do wykorzystania plików cookie (ciasteczek) do zapamiętania daty odwiedzin w Serwisie, preferencji w korzystaniu z niego, ustawień itp. Ciasteczka zapisywane są na komputerze odwiedzającego. Większość serwisów WWW korzysta z ciasteczek i sygnalizatorów WWW (web beacon).

Serwis wyświetla reklamy pochodzące od zewnętrznych dostawców. Dostawcy reklam (np. Google) mogą używać ciasteczek i sygnalizatorów WWW, mogą uzyskać informację o adresie IP Użytkowników i typie używanej przeglądarki, sprawdzić czy zainstalowany jest dodatek Flash itp. Dzięki ciasteczkom, sygnalizatorom i znajomości adresu IP dostawcy reklam mogą decydować o treści reklam.

Przeglądarki internetowe, oraz niektóre Firewalle, umożliwiają wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów, lub jej ograniczenie dla wszystkich lub tylko dla wybranych stron WWW. Jednak wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów może uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

Współczesne przeglądarki umożliwiają przeglądanie stron www tzw. "trybie prywatnym (incognito)" co zazwyczaj oznacza, że wszystkie odwiedzone strony www nie zostaną zapamiętane w lokalnej historii przeglądarki, a pobrane ciasteczka zostaną skasowane po zakończeniu pracy z przeglądarką. Szczegółowy opis "trybu prywatnego" jest dostępny w pomocy przeglądarki.

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Właściciel serwisu przetwarza zgromadzone dane w celu zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu, w tym także rozwiązywania problemów technicznych i usuwania awarii.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczonymi usługami. W tym celu może korzystać z danych zamieszczonych w Serwisie (adres e-mail, numer telefonu). Właściciel serwisu nie kontaktuje się z Użytkownikami w celach marketingowych i nie wysyła spamu.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania i udostępniania danych osobowych Użytkowników organom publicznym w celu zapewnienia przestrzegania prawa lub na podstawie właściwych przepisów, które upoważniają organy publiczne do żądania przekazania odpowiednich danych.

Kontrola przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do wglądu, zmiany lub usunięcia zamieszczonych w Serwisie danych osobowych. Może tego dokonać za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na podany w Regulaminie adres Właściciela Serwisu. Użytkownicy są zobligowani do zachowania prawdziwości podanych danych osobowych.

Bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych

Właściciel Serwisu zapewnia ochronę przechowywanych danych osobowych za pomocą ogólnie dostępnych środków technicznych i organizacyjnych. W każdym czasie zapewnia ochronę danych osobowych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Właściciel Serwisu może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie prowadzonej działalności Serwisu. W takim przypadku zapewni przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności i zapewni bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Sporządzono dnia 11.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

menu
Strona używa plików Cookies w celach statystycznych. Poznaj naszą politykę prywatności. Zamknij